Brug 30%-metoden og spar arvingerne for arveafgift

Når en person går bort, skal arvingerne til en afdød betale en såkaldt arveafgift. Arveafgiften kan også boafgift, og udgør 15% af den formue, som afdøde efterlod sig. De første 308.800 kr. (2021) er dog afgiftsfri, og det er således kun dén formue, der måtte overstige dette bundfradrag, der pålægges 15% arveafgift.

Nogle arvinger skal betale mere end andre

Beregningen af arveafgift slutter imidlertid ikke altid her, da nogle arvinger er pålagt at betale end endnu højere afgift end den normale arveafgift på 15%. Arvinger, der befinder sig udenfor ”nærmeste familie”, skal nemlig afregne hele 25% yderligere af dén arv, der fremkommer efter beregningen af den oprindelige arveafgift på 15% – og denne gang er der altså ikke knyttet noget bundfradrag til. Arvinger, der betaler begge arveafgifter, er bl.a. søskende, nevøer/niecer samt fjernere slægtninge. Du kan læse mere om afgiftsklasserne og beregning af arveafgift her.

Hvordan kan jeg sparer arvingerne for arveafgift?

Hvis din formue overstiger ca. 1 mio. kr., og alle dine arvinger befinder sig udenfor kategorien ”nærmeste familie”, har du mulighed for at indrette testamentet sådan, at du betaler mindre i arveafgift, samtidig med, at du donerer et beløb til velgørenhed. Velgørende organisationer betaler nemlig ingen arveafgift af deres modtagne donationer i testamenter. Dine arvinger står samlet set tilbage med mere arv, og staten modtager mindre.

Hvordan forgår 30%-metoden?

Her er med et eksempel illustreret, hvordan 30%-metoden fungerer:

A efterlader sig 1.200.000 kr., som ifølge testamentet går til nevøen B. B skal betale ca. 450.000 kr. i afgifter, og dermed modtager ca. 750.000 kr. efter arveafgifter.

Ved brug af 30%-metoden i testamentet vælger A at donere 30% af sin formue, 360.000 kr. til velgørenhedsorganisationen C. A indsætter det som en betingelse for C’s modtagelse af arv, at C afholder arveafgifterne på vegne af B, svarende til ca. 310.000 kr. C står herefter tilbage med 50.000 kr. efter betaling af arveafgifter. B modtager derimod 70% af arven ubeskåret, svarende til ca. 840.000 kr.

Her betød 30%-metoden altså konkret, at B fik 840.000 kr. i stedet for 750.000 kr., og at velgørenhedsorganisationen C fik 50.000 kr. Samlet set reduceres arveafgiften til staten fra 450.000 kr. til 310.000 kr.

Hvordan kan jeg oprette testamente?

Det bedste ved denne metode er, at den er ganske lovlig og flittigt bruges i testamenter, hvor der kan gøre en forskel. Overvejer du at oprette testamente – evt. et testamente med anvendelse af 30%-metoden – kan du f.eks. benytte juristfirmaet Arvesikring.dk.

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *