Find den virksomhedstype og selskabsform, der passer til dig

Før du starter en virksomhed, skal du overveje hvilken virksomhed, du vil starte. Der er fire forskellige ejerformer, der hver har deres fordele og ulemper. For at starte en virksomhed skal du vide, hvor meget kapital du kan smide i din virksomhed, hvor meget du vil hæfte for virksomhedens gæld og hvor meget indflydelse du vil have. Læs videre eller se her for at få flere detaljer om de forskellige virksomhedstyper og selskabsformer.

Enkeltmandsvirksomhed (EVS)

Du kan starte en enkeltmandsvirksomhed op alene – det er en virksomhedstype. Der er ingen krav til, hvor mange penge du skal indskyde i virksomheden, og det er relativt nemt, da der ikke er mange formelle krav til opstarten. Det betyder, at du kan starte en enkeltmandsvirksomhed uden at bruge nogen penge overhovedet, hvis du vil starte som konsulent. Du ejer alle virksomhedens indtjeninger, men du står også alene med virksomhedens gæld. Hvis virksomheden går fallit, mister du dine penge. På grund af den personlige hæftelse kan det dog være nemt at låne pengene til at starte virksomheden op. De fleste små virksomheder i Danmark er enkeltmandsvirksomheder.

Interessentskab (I/S)

I et interessentskab kaldes ejerne interessenter, og der skal være mindst to ejere, så det er en anden selskabsform. Der er stadig få formelle krav, og der er ingen krav til indskuddet af egenkapital, så det er stadig nemt at starte virksomheden op. I modsætning til en enkeltmandsvirksomhed er der mindst to mennesker, der skal træffe beslutningerne og som kan indskyde kapital og dele deres viden. Dette kan være en god løsning, hvis du planlægger at starte en virksomhed med en ven. Ejerne hæfter personligt og solidarisk for virksomhedens gæld, hvilket betyder at de stadig står for at skulle betale virksomhedens udgifter og gæld, men der er mindst to til at betale.

Anpartsselskab (ApS)

Der er flere krav, når du skal starte et kapitalselskab i forhold til en personlighed virksomhed, så det er også en virksomhedstype du kan overveje. Hvis du vil starte et anpartsselskab, skal du have en startkapital på minimum 40.000 kroner. Et anpartsselskab skal føre regnskab og indberette årsrapport digitalt, og der skal være en direktion som styrer den daglige gang i virksomheden. Et anpartsselskab kan have en eller flere ejere eller anpartshavere. De hæftes begrænset for virksomhedens gæld. Det betyder, at anpartshaverne kun risikerer at miste den kapital, som de selv har indskudt.

Aktieselskab (A/S)

I et aktieselskab kaldes ejerne aktionærer. Der kan være en eller flere aktionærer. Som ved anpartsselskabet risikerer aktionærerne kun at miste det indskud, de selv har lagt i virksomheden. Der er mulighed for at have mange aktionærer, der indskyder mange penge i virksomheden og samtidig har en meget lav risiko. Et aktieselskab skal holde en generalforsamling mindst en gang om året. Alle aktionærer har ret til at møde op og har stemmeret. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, som overordnet leder selskabet, og bestyrelsen vælger en direktør eller en direktion, der tager sig af den daglige ledelse. Der er en del formelle krav til et aktieselskab. Blandt andet skal startkapitalen være på 400.000 kroner, og regnskabet sk

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *